Ons team

Ellen de Roos

Ellen de Roos

Ellen de Roos werkt als coördinator. De coördinator is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en uitvoering van het jaarplan en de rapportages. Het behalen en bewaken van de visie en missie van de Bijna-baantjes staan centraal in het werk van de coördinator. De coördinator heeft de eerste contacten met de jongere, zijn/haar ouders en de werkgever. De coördinator zoekt de juiste mensen bij elkaar die samenwerken, delegeert en verdeelt de taken onder de andere vrijwilligers.

Arine

Arine van Neutegem

"Toen mijn oudste zoon ging studeren en een bijbaan kreeg wilde de jongste, hij zat toen op het speciaal onderwijs in Rosmalen, ook een bijbaan. Ruben was heel duidelijk; hij wilde directeur worden van de DVD-afdeling in de bibliotheek in Rosmalen. Deze vraag raakte mij. Waarom kan de ene zoon wel studeren en werkervaring op doen en heeft de andere veel minder mogelijkheden om zijn dromen waar te maken? Ik heb er een tijdje mee rond gelopen en toen heb ik besloten dat ik er iets mee moest doen.

...

De bibliotheek reageerde positief op het verzoek en Ruben is echt een onderdeel van het team geworden. Hij heeft er zoveel geleerd. En zo was de eerste Bijna-baan geboren en na 30 trajecten mag ik wel zeggen dat er niets zo leuk is om een jongere te zien groeien en te zien stralen. En daar doen we het voor! Samen met de jongere, ouders en werkgevers."

Arine van Neutegem-oprichtster Stichting Bijna-baantjes

Het Bestuur

Het onbezoldigde bestuur bestaat uit vier leden die gezamenlijk de visie en missie van de stichting Bijna-baantjes bewaken en ondersteunen. Tevens draagt het bestuur zorg voor het financieel beheer (de eindcontrole en opmaak van de jaarrekening gebeurt door een accountant). Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemeen bestuurslid. Het bestuur vergadert tenminste vier keer per jaar.

Voorzitter
Geert Bettinger

Secretaris
Marlies Pulsford

Logo Stichting Bijna-baantjes

Penningmeester
Remco van der Pot

Mario

Algemeen bestuurslid
Mario Karssemakers