Ons team

Het Bestuur

Het onbezoldigde bestuur bestaat uit leden die gezamenlijk de visie en missie van de stichting Bijna-baantjes bewaken en ondersteunen. Tevens draagt het bestuur zorg voor het financieel beheer (de eindcontrole en opmaak van de jaarrekening gebeurt door een accountant). Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemeen bestuurslid. Het bestuur vergadert tenminste vier keer per jaar.

Voorzitter
Geert Bettinger

Arine

Interim coördinator
Arine van Neutegem

Secretaris
Marlies Pulsford