Copyright 2020 - Bijzonder Gewoon

Over de stichting

 

Wie zijn we?

Bijna-baantjes is een stichting die als doel heeft jongeren met een verstandelijke beperking buiten schooltijd ervaringen te bieden op de werkvloer. Zij willen graag net zoals hun leeftijdsgenoten een bijbaan. Met een Bijna-Baan willen we hen de kans geven om hun toekomstdroom te ontdekken en talenten te ontwikkelen in een bedrijf. Zodat deze jongeren worden gezien in hun eigenheid en worden gewaardeerd om wie ze zijn. Hiermee groeit het vertrouwen in eigen kunnen, ontstaat er leercapaciteit en doen ze werkervaring op in hun loopbaan naar misschien wel echt (betaald) werk dat bij hen past. Waardoor ze uitgroeien tot onafhankelijke mooie volwassen mensen.

Ruben kaart klein

Wat doen we?

We verbinden jongeren én hun ouders aan bedrijven die onze jongeren een bijna-baan bieden. Zo helpen we deze jongeren in het waarmaken van hun groeipotentieel. We vervullen graag de toekomstdromen van deze bijzondere jongeren. Dromen zijn enorme energiebronnen voor persoonlijke ontwikkeling. Op de werkvloer zijn altijd passende taken te vinden die de jongeren enthousiasme, waardering en succeservaring opleveren. Samenwerking met deze jongeren is van meerwaarde voor het team en genereert sympathie binnen het bedrijf én daarbuiten.

 

Waarom doen we wat we doen?

De stichting Bijna-baantjes werd in 2016 opgericht door Arine van Neutegem. Als moeder van een zoon met een beperking zag zij zijn worsteling in het leven. Ondanks zijn tegenslag bleef zij in haar zoon geloven. Ze ontdekte dat dat waar hij mee stoeide, ook voor anderen lastig was. Door hem te helpen zijn dromen waar te maken, helpt ze nu ook anderen in hun persoonlijke ontwikkeling. Zo komt de mens achter de beperking tevoorschijn. Vanuit haar idealisme en bevlogenheid wist zij haar netwerk in te zetten en is de stichting geworden wie ze nu is. Samen met een team van vrijwilligers is zij hard op weg om voor al deze waardevolle jongeren passende taken te vinden, ouders te betrekken en organisaties te overtuigen. We zijn er nog niet want een bijna-baan staat nog niet vermeld in de Dikke van Dale. Alle hulp is welkom!

Vacatures voor een toffe Bijna-baan!

Vacature Fb Horeca

Bijna-baan in de catering

Wil jij graag ervaring opdoen in de horeca?

Een vacature op een mooie plek in ’s-Hertogenbosch waarbij de eigenaar je graag de kans wil bieden de fijne kneepjes van het vak te leren in een rustige omgeving. Taken die je mag doen zijn; het dekken van de tafels en het klaar zetten van het buffet. Er zijn ook mogelijkheden voor werkzaamheden in de keuken. Een bijna-baan is een onbetaalde leerplek in het bedrijfsleven.Interesse?

Neem contact met ons op!

 

 

Vacature Fb Supermarkt

 

Bijna-baan in een supermarkt

Wil jij graag ervaring opdoen in een supermarkt?

In ’s-Hertogenbosch is er een vacature bij een supermarkt. Het is een afwisselende Bijna-baan met verschillende taken zoals het klaar zetten van de mandjes, flessen sorteren op de flessenband, winkelwagens klaar zetten en vakken vullen zoals het wc papier.

Een bijna-baan is een onbetaalde leerplek in het bedrijfsleven. Interesse? Neem contact met ons op!

Privacyverklaring van Stichting Bijna Baantjes

In deze privacyverklaringwordt uitgelegd welke persoonsgegevens Stichting Bijna Baantjes (hierna te noemen: Bijna-Baantje) verzamelt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. Bovendien wordt in deze privacyverklaring gewezen op de risico’s, regels, waarborgen en rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens alsook de wijze waarop de rechten met betrekking tot deze verwerking kunnen worden uitgeoefend. 

 

Identiteit 

De Stichting Bijna Baantjes

Bezoekadres: Industrieweg 9c, 5262 GJVught
T +31(0)6 41263695

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
http:// www.bijnabaantjes.nl

 

Welke persoonsgegevens verzamelt Bijna-Baantje voor welke doeleinden?

Bijna-Baantje verzamelt persoonsgegevens zodat wij u kunnen identificeren. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, u als bezoeker van de website en/of werkgever en/of jongere in dit geval. We verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens, zoals uw geslacht, naam, adresgegevens, e-mailadres, gegevens over uw activiteiten op deze internetsite, alsook IP-adres, internetbrowser en apparaat type. Bijna-Baantje zal u nimmer om bijzondere persoonsgegevens, zoals geloofsovertuiging, politieke meningen, ras of anders, vragen. Zelfs geen gegevens over de gezondheid van de jongere, aangezien wij kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. Het doel van deze gegevensverwerking is krijgen van contact met potentiele jongeren en werkgevers om deze partijen aan elkaar te koppelen en/of het versturen van marketingberichten. De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van een overeenkomst, door u gegeven toestemming (bijvoorbeeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief en/of reclameboodschappen) of een gerechtvaardigd belang voor Bijna-Baantje. Als u deze gegevens niet verstrekt dan kunt u geen gebruik maken van onze diensten. 

 

Toestemming

Bijna-Baantje zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een expliciete  toestemming, dan heeft u altijd het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking van uw toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en uw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd, tenzij er een andere wettelijke grondslag is voor het verwerken van uw gegevens.

 

Verwerking persoonsgegevens 

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitoefening van haar werkzaamheden en in verband met een wettelijke verplichting die rust op Bijna-Baantje. De verwerking van persoonsgegevens vindt niet uitsluitend plaats op basis van een geautomatiseerde verwerking. 

 

Bewaartermijn persoonsgegevens 

Bijna-Baantje zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is in het kader van het doel waarvoor ze verzameld zijn. De periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen, zal geschieden aan de hand van de volgende criteria:  

  • Administratieve gegevens (inclusief persoonsgegevens): zeven jaar vanaf het moment van vastlegging;
  • Overige gegevens (inclusief eventuele persoonsgegevens): vijf jaar vanaf het moment van vastlegging. 

 

De ontvangers van de persoonsgegevens

Bijna-Baantje verstrekt de persoonsgegevens niet aan andere derde partijen dan onze verwerkers zonder uw toestemming, een derde land of een internationale organisatie, tenzij Bijna-Baantje daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

Rechten betrokkenen 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om ons inzage te verzoeken van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Bovendien heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tot slot kunt u verzoeken om uw persoonsgegevens over te dragen, indien de verwerking is gericht op toestemming en de verweking via geautomatiseerde procedés wort verricht.  Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat u dit heeft ingediend, in behandeling nemen. Verder kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiliging van persoonsgegevens 

Bijna-Baantje  respecteert bij het gebruik van de persoonsgegevens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bijna-Baantje  draagt er, door die gegevens te beveiligen, zorg voor dat die gegevens geheim gehouden worden. 

 

Wijzigingen in de privacyverklaring

Bijna-Baantje  behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. 

 

Vragen 

Bij vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons via onderstaande gegevens.

Telefoon: +31(0)6 4126 3695

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Postadres: Industrieweg 9c, 5262 GJ  Vught

 

Vught, 25 september 2018

Vacature coach

Vacature Coach2

Ben jij de coach die we zoeken voor Bijna-baantjes? 

 

Ben jij een coach in hart en nieren? Maak jij graag dromen waar? Wandel jij graag buiten gebaande paden? Stichting bijna-baantjes is op zoek naar bijzondere begeleiders! Onze begeleiders noemen we niet voor niets waarmakers.

 

Wat is een Bijna-baan? 

In de Dikke van Dale staat het nog niet, maar Kim, Noortje en Boy en vele andere jongeren raken er niet over uitgepraat.  ‘Ik wil net zo als andere jongeren zijn’, zegt Nina (16 jaar). Het doel van de bijna-baantjes is jongeren met een verstandelijke beperking buiten schooltijd ervaringen te bieden op de werkvloer. Ze willen graag net zoals hun leeftijdsgenoten een bijbaan. Met een Bijna-baan willen we hen de kans geven om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen in een bedrijf in de regio ’s-Hertogenbosch. Een Bijna-baan helpt deze jongeren op weg, om hun toekomstdroom te ontdekken en talent te ontwikkelen. Dromen zijn enorme energiebronnen voor persoonlijke ontwikkeling. Daar waar je hart ligt, ligt ook je motivatie om je ergens voor in te zetten; om je doel te bereiken. 

 

Begeleiding van deze jongeren

De jongeren hebben hierbij een goede begeleiding nodig maar ook de werkgever en de ouders vragen om de nodige ondersteuning, om tot een succesvolle samenwerking te komen. Jij als coach staat dus voor een mooie uitdaging. Natuurlijk willen we eerlijk zijn naar onze jongeren. We beloven zo dicht mogelijk in de buurt van hun droom te komen. Samen, in gesprek, pellen we de droom af tot de kern. Een waarmaker begeleidt dit bewustwordingsproces waarbij het vlammetje mag uitgroeien tot een mooi sterk vuur. De kernwaarden voor de begeleiding zijn aandacht, oprecht luisteren en gelijkwaardigheid. 

 

Wij zijn op zoek naar jou!

Spreekt onze visie jou aan en ben je in de gelegenheid om wekelijks op vrijwillige basis 2 uur buiten school-tijden een jongere te begeleiden dan zijn we op zoek naar jou. Neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. wij vertellen je meer.

Waar: In de regio Noordoost-Brabant

Wanneer: Buiten schooltijden wekelijks 2 uur op tijden dat de jongeren hun Bijna-baantjes uitoefenen met een commitment van een jaar.

Wie: Mannen en vrouwen vanaf 18 jaar, ook voor studenten HBO 2de jaar sociale studies BPV stage. Bijna-baantjes is een erkend leerbedrijf.

Vaardigheden: Aandacht, oprecht luisteren, gelijkwaardigheid, goede sociale en contactuele eigenschappen. Waarbij het oog voor de intrinsieke motivatie van de jongeren belangrijk is.

Verantwoordelijkheden: Je werkt samen en bespreekt met regelmaat de voortgang en bevindingen van zowel de jongeren als de werkgevers. 

 

Je wordt opgenomen in het vrijwilligersbestand van Cello. Cello heeft een vrijwilligersbeleid waarvan de voorwaarden met je worden besproken. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie, er is geen kans op betaald werk.

Bijdragen in de kosten? Dat kan!

Voelt u zicht betrokken en wil u graag meer doen voor de jongeren met een bijna-baantje? (Of die een bijna-baan zoeken?) 

Uw financiële steun is van harte welkom; wij zijn blij met iedere gift. Het geld wordt besteed aan het waarmaken van de dromen van de jongeren.

Met uw bijdrage komen wij een stap dichter bij. Klik op de onderstaande link om te doneren.

 

Een voorbeeld uit de praktijk

 BWC9024 X3"Dé Bossche Haringparty is een initiatief van Lions Club ’s-Hertogenbosch Bastion. Met behulp van Bossche sponsoren en leveranciers organiseren wij dit jaarlijkse event op een Bossche locatie, ten behoeve van een Bosch goed doel. Wij zijn een kleine club met een bescheiden doel en zien onze bijdrage graag besteed aan een concreet initiatief, dichtbij huis. En binnen dit kader paste Bijna Baantjes heel goed! Arine wist ons direct te enthousiasmeren met haar persoonlijke verhaal, dat is uitgegroeid tot de Stichting Bijna Baantjes. Met onze gift konden we een duidelijke bijdrage leveren aan het creëren van bijbaantjes voor jongeren met een beperking en –belangrijker nog- de aandacht vestigen op het belang hiervan in bredere zin. Op initiatief van Arine hebben de jongeren tijdens het evenement onze gasten ontvangen, waarmee we nog concreter konden laten zien waar het geld naar toe ging en de jongeren zich actief betrokken voelden. Het was echt fantastisch!
Linda Ruiters"

Lees hier het artikel in de Bosche Omroep

 

 

 

f t g m

Logo Bijnabaantjes van Stichting Bijzonder GewoonBeeldmerk transparant wit

Stichting Bijna Baantjes 

Industrieweg 9c
5262 GJ Vught
T 06 41263695
E info@bijnabaantjes.nl
KvK: 71358889
RSIN: 858684731